Медицина – барлық өнердің ішіндегі ізгі өнер (Гиппократ)

Медицинада, негізгі құқықтарды қорғау тәсілі дәрігер өзі болып табылады. (Энтони Kempinsky)

2018-2019 оқу жылына қабылдау жоспары

Қарағанды қ. медицина колледжіне

 2015 – 2016 оқу жылына ҚАБЫЛДАУ ЖОСПАРЫ 

 

Ақысыз оқу (бюджет) 

11 сынып негізінде

     мемлекеттік тілде                                                         орыс тілінде    

               1. Емдеу ісі   («Акушер» біліктілігі)                             1. Емдеу ісі   («Акушер» біліктілігі)

          2. Медбикелік іс                                                         2. Медбикелік іс                      

   3. Лабораториялық диагностика                                                                        

                                   

Ақылы оқу

   мемлекеттік тілде                                                                  орыс тілінде

9 сынып негізінде.

 1.   Медбикелік іс                                                            1. Медбикелік іс

Оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай  

 

11 сынып негізінде. 

1.  Емдеу ісі  («Фельдшер» біліктілігі)                   1. Емдеу ісі («Фельдшер» біліктілігі)          

2. Медбикелік іс                                           2. Медбикелік іс

                                                                                   3. Фармация

Оқу мерзімі:  2 жыл 10 ай