Медицина – барлық өнердің ішіндегі ізгі өнер (Гиппократ)

Медицинада, негізгі құқықтарды қорғау тәсілі дәрігер өзі болып табылады. (Энтони Kempinsky)

Қабылдау емтихандары

Дұрысжауаптары бар психометриялық тест сұрақтары

Өмірлікқиындықтардыжеңуүшінкүшімжеткіліктідепойлаймын:

Әрдайым

Кейденебіройлармағанұйықтапкетугекедергікелтіреді:

Ешқашан

Меніңөмірімде, әдетте, өзімеқойғанмақсаттарғақолжеткіземін:

Иә

Әдетте мен бөгдешуғакөңілболмеймуқиятжұмысістейаламын:

Жоқ

Мен адамдар мен олардыңкөзқарастарынсынауданаулақпын :

Жоқ

Меніңөзгеадамдарданасқанқасиеттерім  бар:

Иә

Басқаадамдарғақандай да біртүрдеәсерететінжылдамәрекеттердіталапететінкезде, мен өзімдіыңғайсызсезінемін

Жоқ

Меніңойымша, мен туралы:

Энергетикалықжәнежігерліадам

Егер мен балалардыңтөбелесіпжатқанынкөргенболсам, онда:

Жанжалдышешугеараласаредім

Өтесалақ, алба-жұлбакиінгенадамдыкөргенде, онда:

Меніоданжиіркенемін

Меніңойымша, мінез-құлқындағыжекееркіндікжақсымәнерденжәне этикет ережелерінсақтауданмаңызды:

Жоқ

Жұмыстамүмкіндіктер,  қиындықтартуралыойланаотыра, мен:

Мен олардыңалдыналудыжоспарлауғатырысамын

Ойдажоқтаадамдардыңназарынатүскендесасқалақтаймын:

Жоқ

Өзімненжоғарылауазымғаиежәнеөмірліктәжірибесікөпүлкенжастағыадамдардыкездестіргенкездегіменіңәрекетім:

өзімдіоларментеңұстаймын

Мағанүлкен аудитория алдындасөйлеуқиын:

Жоқ

Мен кезкелгенқоғамғаоңайүйренеаламын:

Иә

Өзсезімдерінбасқаларғакөрсетеалмайтынадамменіңойымша:

Тәртіпті

Егержаңакомпаниядабіреуқаттынемесекөпкүлетінболса, ондабұладам:

Өзінөзіұстайалмайды

Кейде мен өзімүшінмаңыздыболыпкөрінетінбөтеністертуралы, тіптіолармененолтуралысұрамаса да, айтамын:

Жоқ

Егерменіңойларымдыжүзегеасыруғаобъективтімән-жайларемес, адамдарғанакедергікелтірсе, онда мен ойғасәйкесәрекететудіқалаймын:

Жоқ

 Кейде мен кенеттенқорқыныш пен алаңдаушылықсезінемін, неге  екенінбілмеймін:

Ешқашан

Мен   себепсізденәділетсізтүрдесынғатүскенде, онда:

Менөзімдікінәлідепсанамаймын

Адамдардыңсыникөзқарасымағанқаттыәсеретеді:

Жоқ

Кейдеменіңдауысым мен келбетім,  меніңіштейтолқуымдыайқынкөрсетедідепайтады:

Ешқашан

Мен бірдеңегеқаттытолқығанболсам да өзімекелеаламын:

Иә

2020-2021 оқу жылына «Мейіргер ісі» мамандығы Жалпы тәжірибелік мейіргер біліктілігі бойынша 9 сынып негізінде талапкерлерді психометриялық тестілеу нәтижелері. 
Отметка времени Баллы Тегі, Аты
8.11.2020 9:09:29 52 / 100 Мәулен Маржан Қахарқызы
8.11.2020 9:09:49 40 / 100 Жаксыбергенов Думан Дулатулы
8.11.2020 9:10:30 48 / 100 Сарсенбай Талшын
8.11.2020 9:10:47 44 / 100 Төлеуқасымова Алуа
8.11.2020 9:11:14 64 / 100 Айдынқызы Еркеназ
8.11.2020 9:11:24 48 / 100 Далабаева Еркеназ Даниярқызы
8.11.2020 9:12:43 44 / 100 Бахтияр Назерке 
8.11.2020 9:13:07 52 / 100 Жәнібек Айкен
8.11.2020 9:13:12 56 / 100 Туйтебекова Жанерке Кайраткызы
8.11.2020 9:13:56 48 / 100 Куандыкова Жадира
8.11.2020 9:13:59 40 / 100 Мықтыбаева Индира 
8.11.2020 9:14:44 60 / 100 Досжанова Айым
8.11.2020 9:14:44 76 / 100 Тұрғынбай Гүлнұр
8.11.2020 9:14:44 48 / 100 Аружан Имантусуп
8.11.2020 9:14:56 40 / 100 Сатиева Инабат
8.11.2020 9:15:15 64 / 100 Жайлыбаева Улданай 
8.11.2020 9:15:21 56 / 100 Жакешова Айғаным 
8.11.2020 9:15:45 48 / 100 Башкен Жанел Талғатқызы
8.11.2020 9:16:09 60 / 100 Рүстембек Бақберген
8.11.2020 9:16:16 60 / 100 Мухатай Әдия Серікқызы
8.11.2020 9:16:38 24 / 100 Сакипова Нұрайым
8.11.2020 9:17:18 36 / 100 Абулаисова Акбота Даниярқызы 
8.11.2020 9:17:20 20 / 100 Шардеков Ержан
8.11.2020 9:17:31 56 / 100 Дюсембаева Аида
8.11.2020 9:17:41 56 / 100 Кидралиева Аяулым 
8.11.2020 9:17:44 44 / 100 Шлехт Эльзари 
8.11.2020 9:18:42 76 / 100 Кусаинова Мадина
8.11.2020 9:19:15 56 / 100 Баймұханова Нұрай Әскербекқызы
8.11.2020 9:19:24 44 / 100 Ержанұлы Батыр
8.11.2020 9:19:25 44 / 100 Елюбаева Аружан Жасулановна
8.11.2020 9:19:37 32 / 100 Ауеспекова Каракат Аманжол
8.11.2020 9:20:00 36 / 100 Атабаева Ақбота Дилшодқызы
8.11.2020 9:20:48 56 / 100 Авай аманжол
8.11.2020 9:21:11 44 / 100 Мустафин Тәңір Қайратұлы
8.11.2020 9:21:29 52 / 100 Жанабаева Айгерим
8.11.2020 9:21:57 76 / 100 Айтқожаева Жансая
8.11.2020 9:22:15 52 / 100 Тәуел Аружан 
8.11.2020 9:22:52 40 / 100 Сәден Дарын Нұрланұлы
8.11.2020 9:23:03 64 / 100 Абдуакапова Айсулу Дулаткызы 
8.11.2020 9:23:25 56 / 100 Хауан Алия
8.11.2020 9:23:57 40 / 100 Туреева Садокат
8.11.2020 9:24:00 64 / 100 Тасолат Құралай 
8.11.2020 9:24:07 32 / 100 Дакарим Назерке
8.11.2020 9:24:28 36 / 100 Туткушева Аида Ерланқызы 
8.11.2020 9:25:08 48 / 100 Ералы Назерке Құрманғазықызы
8.11.2020 9:25:25 48 / 100 Тілеу Қадиша Абсаматқызы 
8.11.2020 9:25:39 52 / 100 Кусайынов Нурсайын
8.11.2020 9:26:17 52 / 100 Шукеманова Аружан Орынбаевна
8.11.2020 9:26:32 60 / 100 Татипанова Аружан Серекпаевна
8.11.2020 9:28:44 40 / 100 Шәпәт Әрия
8.11.2020 9:31:11 44 / 100 Каумбекова Альмира
8.11.2020 9:31:14 56 / 100 Әбілғалы Назерке Серғазықызы
8.11.2020 9:31:40 52 / 100 Рысбаева Земфира Тимуровна
8.11.2020 9:31:59 64 / 100 Султанбеков Даниал
8.11.2020 9:32:10 36 / 100 Тохтамишева Робия 
8.11.2020 9:32:22 60 / 100 Дарбаева Асель
8.11.2020 9:33:33 72 / 100 Какежанов Ислам
8.11.2020 9:34:12 68 / 100 Ализах Ақжүніс Сүндетқызы
8.11.2020 9:35:05 52 / 100 Жолболдықызы Айзада
8.11.2020 9:37:02 68 / 100 Тұрдыбекова Арайлым
8.11.2020 9:37:12 56 / 100 Қуаныш Назерке
8.11.2020 9:39:48 68 / 100 Маканова Лаура
8.11.2020 9:40:41 44 / 100 Қожанберлі Әлия Серікқызы
8.11.2020 9:45:25 56 / 100  Құдияр Ақнұр
8.11.2020 9:46:51 24 / 100 Токенов Сабыржан Қанатович
8.11.2020 9:52:13 60 / 100 Убенова Мариам Нургалиевна
8.11.2020 9:52:21 60 / 100 Кабаева Алуа Назаркызы
8.11.2020 9:53:26 40 / 100 Тілегенова Алина 
8.11.2020 9:55:00 60 / 100 Жайлаубай Камила Әсетқызы
8.11.2020 9:59:28 56 / 100 Жақсылық Ерболат Серікбекұлы
8.11.2020 10:10:03 64 / 100 Алдабергенова Нұрбақыт 
8.11.2020 10:17:57 40 / 100 Абжанова Ярославна
8.11.2020 10:18:11 40 / 100 Ибрагим Идира Дарханкызы
8.11.2020 10:18:24 40 / 100 Мусапирова Дайана Асыловна 
8.11.2020 10:40:32 52 / 100 Джаксыбаева Айым Бауыржанкызы 
8.11.2020 10:48:12 80 / 100 Аманбай Актилек Сунгаткызы
8.11.2020 10:52:05 64 / 100 Аккожина Аруна Аяновна
8.11.2020 11:18:03 40 / 100 Рахмет Айгерім
8.11.2020 12:32:48 56 / 100 Ахметжан Дилнура
8.11.2020 12:46:27 8 / 100 Кәдірбай Назира
8.11.2020 12:46:50 64 / 100 Айдарова Еркежан Айдаровна
8.11.2020 12:52:51 44 / 100 Уалшер Асыл Сағатқызы
8.11.2020 12:57:56 44 / 100 Сапуанова Мерей