Медицина – барлық өнердің ішіндегі ізгі өнер (Гиппократ)

Медицинада, негізгі құқықтарды қорғау тәсілі дәрігер өзі болып табылады. (Энтони Kempinsky)

Білім алушылар саны

Оқыту күндізгі форма бойынша негізгі жалпы және орта білім базасында мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

2018-2019 оқу жылының басына студенттердің контингенті 1253 адамды құрайды.

 

Наименование специальности

2018-2019 учебный год

Всего

Из них Госзаказ

Из них платно

11

«Лечебное дело»

295

129

166

22

«Сестринское дело»

807

171

636

33

«Гигиена и эпидемиология»

26

26

-

44

«Лабораторная диагностика»

50

50

-

55

«Фармация»

75

-

75

 

Итого:

1253

376

877