Медицина – барлық өнердің ішіндегі ізгі өнер (Гиппократ)

Медицинада, негізгі құқықтарды қорғау тәсілі дәрігер өзі болып табылады. (Энтони Kempinsky)

Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау

Қарағанды облысы әкімдігінің
2016 жылғы 20 қаңтар
№ 04/03 қаулысымен бекітілген

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім
алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламент!

1. Жалпы ережелер

1. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет) техникалық және кэсіптік, орта білімнен кейінгі білім ұйымдарында (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетіледі.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі техникалық және кэсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына ауысу немесе қайта қабылдау туралы бұйрық болып табылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз жүзінде.

2. Мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылы тэртібін сипаттау

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 6 қарашадағы № 627 «Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12417 болып тіркелген) бүйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін стандарттың (бұдан әрі - Стандарт) 9-тармағында көрсетілген қажетті кұжаттардың ұсынылуы мен жеке тұлғалардың (бұдан әрі -көрсетілетін кызметті алушы) өтініші мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рэсімдерді (іс-қимылдарды) бастауға негіздеме негіз болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет корсету құрамына кіретін эрбір рэсімнің (іс- әрекеттің) мазмұны, орындалу ұзақтығы:
ауысу үшін:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды тапсырған сәттен бастап 15 (он бес) минут ішінде қабылдап, тіркейді;
нәтиже - көрсетілетін қызмет берушінің басшысына бүрыштама қою үшін жолдайды;
2) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы құжаттармен танысады, мемлекеттік қызметті корсету үшін көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысын 1 (бір) жүмыс күн ішінде айқындайды;
нәтиже - жауапты орындаушыны айқындау;
3) көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысы құжаттардың толықтығын тексереді, 15 (он бес) жұмыс күн ішінде құжаттарды көрсетілетін қызмет берушінің басшысына қол қою үшін жолдайды;
нәтиже - құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін жолдау;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжатқа 1 (бір) жүмыс күн ішінде қол қояды;
нәтиже - қүжаттар көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесіне жолданады;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды тіркейді және қызметті алушыға 15 (он бес) минут ішінде ішінде тапсырады;
нәтиже - көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды қызметті алушыға тапсырады;
қайта қабылдау үшін:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды тапсырған сәттен бастап 15 (он бес) минут ішінде ішінде қабылдап, тіркейді;
нәтиже - көрсетілетін қызмет берушінің басшысына бүрыштама қою үшін жолдайды;
2) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы қүжаттармен танысады, мемлекеттік қызметті корсету үшін көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысын 1 (бір) жұмыс күн ішінде айқындайды;
нәтиже - жауапты орындаушыны айқындау;
3) көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысы құжаттардың толықтығын тексереді, 5 (бес) жүмыс күн ішінде құжаттарды көрсетілетін қызмет берушінің басшысына қол қою үшін жолдайды;
нәтиже - құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін жолдау; 4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжатқа 1 (бір) жұмыс күн ішінде қол қояды;
нәтиже - құжаттар көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесіне жолданады;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды тіркейді және қызметті алушыға 15 (он бес) минут ішінде тапсырады;
нәтиже - көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды қызметті алушыға тапсырады.

3.Мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы тәртібін сипаттау

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің тізбесі:
1) көрсетілетін қызмет берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысы.

7. Әрбір рәсімнің (іс-әрекеттің) ү.зактығын көрсете отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рэсімдердің (іс-эрекеттердің) реттілігін сипаттау:
ауысу үшін:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды тапсырған сәттен бастап 15 (он бес) минут ішінде қабылдап, тіркейді;
нәтиже-көрсетілетін қызмет берушінің басшысына бүрыштама қою үшін жолдайды;
2) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы қүжаттармен танысады, мемлекеттік қызметті корсету үшін көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысын 1 (бір) жүмыс күн ішінде айқындайды;
нәтиже-жауапты орындаушыны айқындау;
3) көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысы құжаттардың толықтығын тексереді, 15 (он бес) жүмыс күн ішінде құжаттарды көрсетілетін қызмет берушінің басшысына қол қою үшін жолдайды;
нәтиже - құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін жолдау;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қүжатқа 1 (бір) жүмыс күн ішінде қол қояды;
нәтиже-қүжаттар көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесіне жолданады;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды тіркейді және қызметті алушыға 15 (он бес) минут ішінде тапсырады;
нәтиже - көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды қызметті алушыға тапсырады;
қайта қабылдау үшін:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды тапсырған сәттен бастап 15 (он бес) минут ішінде қабылдап, тіркейді;
нәтиже - көрсетілетін қызмет берушінің басшысына бұрыштама қою үшін жолдайды;
2) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы құжаттармен танысады, мемлекеттік қызметті корсету үшін көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысын 1 (бір) жүмыс күн ішінде айқындайды;
нәтиже - жауапты орындаушыны айқындау;
3) көрсетілетін қызмет берушінің жауапты орындаушысы құжаттардың толықтығын тексереді, 5 (бес) жұмыс күн ішінде құжаттарды көрсетілетін қызмет берушінің басшысына қол қою үшін жолдайды;
нәтиже - құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол қою үшін жолдау;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қүжатқа 1 (бір) жүмыс күн ішінде қол қояды;
нәтиже - қүжаттар көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесіне жолданады;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды тіркейді және қызметті алушыға 15 (он бес) минут ішінде тапсырады;
нәтиже - көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құжаттарды қызметті алушыға тапсырады.

4.Халыққа қызмет көрсету орталығымен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау

8. Мемлекеттік қызмет Стандартқа сәйкес автоматтандырылмаған және халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы көрсетілмейді.

 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдарындағы
білім алушыларды ауыстыру және
қайта қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентіне 1-қосымша

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру
уйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау» мемлекеттік
көрсетілетін қызметтің бизнес-процестердің анықтамалығы

 

 

Шартты белгілер:

 

 

Утвержден постановлением акимата
Карагандинской области
от 20 января 2016 года №04/03

Регламент государственной услуги «Перевод и восстановление обучающихся в
организациях образования, реализующих образовательные программы ,
технического и профессионального, послесреднего образования»

1. Общие положения

1. Государственная услуга «Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования» (далее - государственная услуга) оказывается организациями технического и профессионального, послесреднего образования (далее - услугодатель).
Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через канцелярию услугодателя.

2. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

3. Результатом оказания государственной услуги является приказ о переводе или восстановлении обучающихся в учебное заведение технического и профессионального, послесреднего образования.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

2.Описание порядка действий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является заявление физических лиц (далее - услугополучатель) с предоставлением необходимых документов, указанных в пункте 9 Стандарта государственной услуги «Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования» утвержденный приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 ноября 2015 года № 627 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального, послесреднего образования» (далее - Стандарт) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12417).
5. Содержание каждой процедуры (действия), входящей в состав процесса по оказанию государственной услуги, длительность его выполнения: для перевода:
1) специалист канцелярии услугодателя с момента подачи необходимых документов услугополучателем указанных в пункте 9 Стандарта осуществляет прием и их регистрацию в течение 15 (пятнадцати) минут;
результат - направляет документы на резолюцию руководителю услугодателя;
2) руководитель услугодателя ознакамливается с документами и определяет ответственного исполнителя услугодателя для оказания государственной услуги в течении 1 (одного) рабочего дня;
результат - определение ответственного исполнителя;
3) ответственный исполнитель услугодателя осуществляет проверку полноты документов и направляет документы на подпись руководству услугодателя в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней;
результат - направление на подпись документов к руководителю услугодателя;
4) руководитель подписывает документы в течение 1 (одного) рабочего дня;
результат - направление документов в канцелярию услугодателя;
5) специалист канцелярии услугодателя регистрирует документы и выдает услугополучателю 15 (пятнадцати) минут;
результат - специалист канцелярии выдает результат оказания государственных услуг услугополучателю;
для восстановления: 1) специалист канцелярии услугодателя с момента подачи необходимых документов услугополучателем указанных в пункте 9 Стандарта осуществляет прием и их регистрацию в течение 15 (пятнадцати) минут;
результат - направляет документы на резолюцию руководителю услугодателя;
2) руководитель услугодателя ознакамливается с документами и определяет ответственного исполнителя услугодателя для оказания государственной услуги в течении 1 (одного) рабочего дня;
результат - определение ответственного исполнителя;
3) ответственный исполнитель услугодателя осуществляет проверку полноты документов и направляет документы на подпись руководству услугодателя в течении 5 (пяти) рабочих дней;
результат - направление на подпись документов к руководителю услугодателя;
4) руководитель подписывает документы в течении 1 (одного) рабочего дня;
результат - направление документов в канцелярию услугодателя;
5) специалист канцелярии услугодателя регистрирует документы и выдает услугополучателю в течение 15 (пятнадцати) минут;
результат - специалист канцелярии выдает результат оказания государственных услуг услугополучателю.

3.Описание порядка взаимодействия структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги

6. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют в процессе оказания государственной услуги:
1) сотрудник канцелярии услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услугодателя.

7. Описание последовательности процедур (действий), между структурными подразделениями (работников) с указанием длительности каждой процедуры (действия).
для перевода:
1) специалист канцелярии услугодателя с момента подачи необходимых документов услугополучателем указанных в пункте 9 Стандарта осуществляет прием и их регистрацию в течение 15 (пятнадцати) минут;
2) руководитель услугодателя ознакамливается с документами и определяет ответственного исполнителя услугодателя для оказания государственной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня;
3) ответственный исполнитель услугодателя осуществляет проверку полноты документов и направляет документы на подпись руководству услугодателя в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней;
4) руководитель подписывает документы в течении 1 (одного) рабочего
дня; 5) специалист канцелярии услугодателя регистрирует документы и выдает услугополучателю в течение 15 (пятнадцати) минут;
для восстановления:
1) специалист канцелярии услугодателя с момента подачи необходимых документов услугополучателем указанных в пункте 9 Стандарта осуществляет прием и их регистрацию в течение 15 (пятнадцати) минут;
2) руководитель услугодателя ознакамливается с документами и определяет ответственного исполнителя услугодателя для оказания государственной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня;
3) ответственный исполнитель услугодателя осуществляет проверку полноты документов и направляет документы на подпись руководству услугодателя в течении 5 (пяти) рабочих дней;
4) руководитель подписывает документы в течении 1 (одного) рабочего
дня; 5) специалист канцелярии услугодателя регистрирует документы и выдает услугополучателю в течение 15 (пятнадцати) минут.

4.Описание порядка взаимодействия с центром обслуживания населения и (или) иными услугодателями, а также порядка использования информационных систем в процессе оказания государственной услуги

8. Согласно Стандарту государственная услуга не автоматизированная и через центр обслуживания населения не оказывается.

Приложение 1 к Регламенту государственной услуги
«Перевод и восстановление обучающихся
в организациях образования, реализующих
образовательные программы технического
и профессионального, послесреднего образования»

 

Справочник бизнес - процессов оказания государственной услуги «Перевод и
восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих
образовательные программы технического и профессионального, послесреднего
образования»

Условные обозначения

 

 

Приложение 2 к Регламенту государственной
услуги «Перевод и восстановление обучающихся
в организациях образования, реализующих
образовательные программы технического
и профессионального, послесреднего образования»

 

Справочник бизнес - процессов оказания государственной услуги «Перевод и
восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих
образовательные программы технического и профессионального, послесреднего
образования»

Условные обозначения