Медицина – барлық өнердің ішіндегі ізгі өнер (Гиппократ)

Медицинада, негізгі құқықтарды қорғау тәсілі дәрігер өзі болып табылады. (Энтони Kempinsky)

2018-2019 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

 

Білім беруді,  Жастар саясатын және Денсаулық сақтауды дамыту жолдарын анықтайтын ҚР негізгі тұжырымдамалық құжаттарын іске асыру:

 • ҚР-ның «Білім туралы» Заңы,
 • ҚР-ның  2016 -2020 жылдарға  арналған  «Денсаулық» даму жоспары,
 • Қазақстанның әлемнің  дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2014-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы (ҚР 2014 жылғы 30 маусымдағы № 752 Қаулысы)
 • ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы "Қазақстан-2050 "Стратегиясы : Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты"," Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам»
 • Жол карталары: Медициналық білім беруді жаңғырту. ҚР мейірбикелік білім беру жүйесін жаңғырту
 • "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы "Қазақстан Республикасының Кодексі
 • Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің Ар- намыс Кодексі туралы
 • "Қазақстан 2020 : болашаққа жол" ҚР Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі Тұжырымдамасы

 

Міндеттері:

 • Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды енгізу, оқу жоспарлары мен бағдарламаларын жетілдіру есебінен оқыту сапасын арттыру.
 • Нарықтық жағдайларда бәсекеге қабілетті жаңа формация мамандарын даярлау жөніндегі жұмысты жалғастыру. Үздіксіз кәсіптік білім беру құрылымын дамыту
 • Ішкі ақпараттық-білім беру порталын іске асыру арқылы тұрақты білім беру процесін жетілдіру негізінде мониторинг жүргізу
 • Педагогикалық шеберлікті және ғылыми зерттеулерді дамыту, сондай-ақ ғылыми-тәжірибелік конференцияларға және басқа да іс-шараларға қатысатын студенттердің санын арттыру
 • "Үштілді білім беруді енгізу"жобасын іске асыру шеңберінде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқытуға жоспарлы көшуді енгізу.
 • Колледждің, материалдық-техникалық базаның, симуляциялық орталықтардың келешекте дамуын жоспарлау
 • Теориялық және тәжірибелік оқытуды интеграциялауда  модульдік-құзыреттілік тәсілді қолдану
 • Колледждің ұйымдастырушылық қызметіне және білім беру процесіне оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын (оның ішінде қашықтықтан оқытуда) кеңейту және енгізу
 • Қолданбалы бакалавриат бағдарламасын іске асыру шеңберінде тәлімгерлік жүйесін енгізу 
 • Колледждің "Өрлеу" БАИ, ОӘО, ҚММУ-мен және Қарағанды қаласының "Назарбаев Зияткерлік мектебімен" ынтымақтастық байланысын жалғастыру
 • Үш жақты байланысты жетілдіру: тьютер-ментор-студент
 • Колледждер арасындағы республикалық рейтингтерге және білім беру бағдарламаларын аккредиттеуге қатысу;
 • Коворкинг аймағында студенттер мен оқытушыларға жеке және ұжымдық шығармашылық үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету: қарым-қатынас, тәжірибе, идеялар алмасу, ақпараттық ресурстарға қол жеткізу
 • Ақпараттық-білім беру орталығында білім беру үрдісінде  заманауи ақпараттық технологияларды енгізу және пайдалану.
 • Әлеуметтік әріптестік жүйесін кеңейту және нәтижесі ретінде – үш жақты шарттар (тапсырыс) оқытудың дуальді жүйесі
 • Маманның қалыптасу негізі ретінде өндірістік оқыту және тәжірибе өткізу, жұмыс берушілермен, қаланың, облыстың медициналық ұйымдарымен тұрақты байланысты қолдау, оқу процесіне жаңа білім беру технологияларын енгізу
 • Оқу-әдістемелік базаны жаңғырту (силлабустар құру, білім беру электрондық басылымдарын (ОЭИ): электрондық құралдарды, дәрістердің электрондық курстарын, электрондық оқулықтарды әзірлеу
 • "Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында "Қазақстанның 100 жаңа есімі" жобасын қолдау
 • Мамандарды даярлау кезінде ең жоғары нәтижеге жету үшін бірлескен оқыту әдісін (коучинг) қолдану
 •  Өз бетінше білім алу, біліктілікті арттыру арқылы оқытушылардың кәсіби шеберлігін арттыру және қалалық және облыстық іс-шараларға қатысу;
 •  Салауатты өмір салтын насихаттау, сабақта, сабақтан тыс іс-шаралар, спорт секцияларында қызығушылықтары бойынша клубтар арқылы моральдық-ерік, адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеу.
 • Жастар комитетінің жұмысына қатысу арқылы студенттердің көшбасшылық қасиеттерін дамыту