Медицина – барлық өнердің ішіндегі ізгі өнер (Гиппократ)

Медицинада, негізгі құқықтарды қорғау тәсілі дәрігер өзі болып табылады. (Энтони Kempinsky)

Колледж оқытушыларының кітаптары

 Қарағанды медициналық колледж оқытушыларының кітаптары 
 

№ п/п

Автор

 

Наименование

Краткая аннотация

Примечание

1

Жұқпалы аурулар  барысындағы медбике ісі: (оқу құралы )
Алматы, Асем-Систем. 2010,304 б.

ISBN 978-601-80014-3-7

Аталмыш оқу құралы  мемлекеттік  жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Оқу құралында этимология,  эпидемиология және індеттің негізгі  нозологиялық формаларының клиникасы  баяндалған. Жұқпалы ауруларды емдеудің  алдын алу қағидалары мен  негізгі емдеу бағыттары,  жұқпалы аурулармен күресу  шаралары  көрсетілген. Басты назар  сырқаттарға медбикелік күтім  ұйымдастыру рөліне аударылған. Медбикелік үрдіс және  медбикелік диагноз  түсініктері берілген.

Медициналық колледж студенттеріне арналған.

 

2010ж

2

Гигиена. Оқу құралы.
Алматы: Асем-систем, 2010. - 290 б.

ISBN 978-601-80014-3-7

Аталмыш оқу құралы БЖБС талаптарына сәйкес  құүрылған, медициналық колледж студенттерін «Жалпы гигиена»  пәні бойынша  дайындауға арналған.  Оқу құралында  гигиенаның негізгі сұрақтары орын алған,  зерттеулердің  пайдаланылатын санитарлық-гигиеналық әдістері сипатталған.  Мемлекеттік  санитарлық-эпидемиологиялық бақылауға жататын  объектілердің  санитарлық-эпидемиологиялық  талаптары көрсетілген. Басты назар  қоршаған ортаны қорғау,  тамақтан уланудың алдын алу сұрақтарына  берілген. Оқу құралында суреттер, кестелер орын алған.

Медициналық колледж студенттеріне арналған. 

 

2010ж

3

Жалпы хирургия  жан сақтау негіздерімен:Оқу құралы. Кочетова Р. П.

— Алматы: Асем-Систем, 2008.-328с.

ISBN 9965-9964-5-8

Жалпы хирургия бойынша оқу құралы «Хирургиядағы медбике ісі»  курсының бағдарламасына сәйкес жасалған және  медициналық колледж студенттері мен  орта медициналық қызметкерлердің  біліктілігін арттыру курс тыңдаушыларына  арналған.

Кітапта «Хирургиялық індеттің алдын алу»  бөлімі қайта қаралған. 

Уытсыздандыру мен зарарсыздандырудың  жаңа әдістері көрсетілген. «Трансфузиология негіздері»   бөлімі қайта қарастырылған, жаңа бұйрықтар, дәрі-дәрмектер, сәйкестік резусын  анықтау  әдістері  енгізілген. 

«Хирургиядағы медбикелік үрдістің негіздері» бөлімі қойылған және  әр бөлімнен кейін  медбикенің іс-әрекеті көрсетілген. 

Әр бөлімнің соңында бақылау сұрақтары мен тест тапсырмалары берілген.
Қостанай аймақтық тарихи зерттеулер институты Ғылыми Кеңесінің шешімі бойынша басылымға шықты.

 

2009ж

4

Жеке хирургия туа біткен хирургиялық  патологиямен. Оқу құралы.

-Алматы. Каз Акпарат, 2009.-230 б.

ISBN 978-601-03-0037-8

Рецензенттер: ҚМКК «Облыстық клиникалық емхана» директоры,  медицина ғылымдарының кандидаты, доцент М.Б.АБЕУОВ; Қарағанды Мемлекеттік Академиясы хирургиялық аурулар кафедрасының доценті  А.А.НУРБЕКОВ.

Оқу құралы  орта арнаулы  оқу мекемелерінің   «Медбике ісі» мамандығы бойынша «Хирургиядағы  медбике ісі»  бағдарламасына сәйкес жасалған.  Оқу құралы  «Жалпы хирургия жан сақтау негіздерімен» бірінші томының жалғасы болып табылады. Оқу құралында  барлық тақырыптар бойынша  дәріс материалдары, кестелер, суреттер, жедел көмектер үлгісі,  медбике үрдісі  берілген.  Оқу құралы медициналық колледж студенттеріне,  орта медициналық қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру  курс тыңдаушыларына,  тәжірибелік денсаулық сақтау  орта медициналық қызметкерлеріне  арналған. 

 

2009ж

5

 

Медициналық  биология  мен  генетика: Оқу құралы,

— Алматы: Асем-Систем, 2008.-232 с.

ISBN 9965-9964-7-4

Аталмыш оқу құралы БЖБС талаптарына сәйкес  құүрылған, медициналық колледж студенттерін «Медициналық биология және генетика»  пәні бойынша  дайындауға арналған. 

Оқу құралында  адам биологиясының  негізгі сұрақтары мен өмірдің жалпы заңдылықтары,  тұқым қуалаушылықтың  цитологиялық  және биохимиялық негіздері,  адамның жеке даму заңдылықтары қарастырылған. Оқу құралында   адам генетикасын зерделеу  әдістерінің сипаттамасы,  клиникалық оқиғалардың сипаттамасы мен  жиі кездесетін ауруларды диагностикалау әдістері  берілген.

Жеке бөлім  медициналық-генетикалық кеңесі мен  тұқым қуалаушылықтың алдын алу  мағынасына берілген.

Медициналық паразитология негіздері, экологияның  медициналық биологиялық негіздері,  адам радиобиологиясының сұрақтары   орын алған. Медициналық жоғары оқу орындарының  бастапқы курс студенттері мен медициналық колледж студенттеріне  арналған.

 

2009ж

6

Пациенттерге арналған жалпы күтім: Байболина А.Т.

Оқу құралы. — Алматы: Асем-Систем, 2008.-200 б.

ISBN 9965-9964-6-6

Бұл оқу құралында алғаш рет Қазақстан Республикасының аймағында қолданылатын бағдарлама бойынша, медициналық манипуляциялық стандартқа сәйкес мейіркеш ісінің негіздері бойынша материалдар жинақталып, пациенттердің негізгі күтім қағидалары жазылған. Оқу құралы медициналық колледждердің барлық мамандықгары бойынша окушыларына, оқытушыларға және орта буынды медицина қызметкерлеріне, сондай-ақ медициналық жоғары оку орындарының бастауыш курс студентгеріне арналған.

 

 

2009ж

7

Педиатриядағы мейірбикелік шараларды орындаудағы стандарттар жинағы

Сборник стандартовсестринских технологийв педиатрии. - Караганда , РИО

«Болашақ-Баспа», 2010 – 145б.

ISBN 978-601-273-082-1

Білім берудіц Мемлекетгік стандарттарына сәйкес «Мейіркеш ісі», «Емдеу ісі» және Акушер ісі» мамандықтары бойынша «Педиатриядағы мейіркеш күтімі» пәнін оқу барысында есі біліктілік шараларын орындай білулері қажет:сау және ауру балаларды бақылау жәые олардың күтім ерекшеліктерін;әр тұрлі аурулар кезінде балаларды тексеру;шүғыл жағдайлар кезінде медициналық көмек көрсету;тағайындалған медициналық шараларды өткізуге дайындау және өткізу барысында сапалы көмекті қамтамасыз ету;қажетп мейіркештік күтім жүргізу;баланың жақындары және туыстары арасында алдык алу жүмыстарын үйымдастыру және өткізу.

Жоғарыда белгіленген талаптарға және медицина қызметкерінің жүмысына деген казіргі заманғы көзқарасқа сәйкес, жүмыстың әр түрлі бағыттары бойынша алгоритмдерді орындау ретгілігін сақтау жене шараның ор барысын орындалуының негізделуі кагидасы бойынша қүфылған стаңдарттар қажетті біліктілікті игеруге өте зор көмегін тигізеді.

Оқушылардың езіндік жүмыстарын қарқындату жене тиімді болуы мақсатында стандарттарды клиникаға дейінгі тәжірибе сабақтарында, сонымен катар емдік-алдын алу мекемелер жағдайында қолдануға кеңес беріледі.

Педиатриядағы мейіркештік технологиялар алгоритмдері педиатрия ЦӘК отырысывда таіданған және қарастырылған, сонымен бірге Қарағанды қаласының облыстық клиникалық балалар ауруханасының аға мейір бикесімен келістірілген. Ққ МК «Педиатриядағы мейіркеш күгімі» пәнінің оқытушылары

 

2010ж

8

Акушерлік  және гинекологиядағы медбикелік   шараларды орындаудағы стандарттар жинағы  

-  Қарағанды, РИО «Болашақ-Баспа», 2010 – 247б.

ISBN 978-601-273-082-1

 

 

 

 

 

 

2010ж

9

 

Терапиядағы мейірбикелік шараларды орындаудағы стандарттар жинағы - Сборник стандартов сестринских технологийв терапии

- Караганда , РИО «Болашақ-Баспа», 2010 – 285б.

ISBN 978-601-273-082-1

 

2010ж

10

 

Хирургиядағы мейірбикелік шараларды орындаудағы стандарттар жинағы - Сборник стандартов сестринских технологийв хирургии

- Караганда , РИО «Болашақ-Баспа», 2010 – 247б.

ISBN 978-601-273-082-1

 

2010ж

11

М.А.Омарова

Тері және соз ауруларындағы  медбике ісі. Орта кәсіби білім беру мекемелеріне арналған  оқу құралы.  

- Алматы. Қаз Акпарат, 2009.-166 бет.

ISBN 978-601-03-0036-1

     Аталмыш оқу құралы  мемлекеттік  жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Оқу құралында этимология,  эпидемиология және індеттің негізгі  нозологиялық формаларының клиникасы  баяндалған. Жұқпалы ауруларды емдеудің  алдын алу қағидалары мен  негізгі емдеу бағыттары,  жұқпалы аурулармен күресу  шаралары  көрсетілген. Басты назар  сырқаттарға медбикелік күтім  ұйымдастыру рөліне аударылған. Медбикелік үрдіс және  медбикелік диагноз  түсініктері берілген.

     Оқу құралы  орта медициналық  оқу мекемелерінің  студенттеріне арналған.

Медициналық колледж студенттеріне арналған. 

 

 

2009ж

12

Тері және венерология ауруларындағы мейіркеш ісі Оқулык,

Омарова М.А.,Нұрбеков А.Н.,Исина Н.С.

Алматы. Асем-Систем, 2007 - 192бет + 24 түрлі-түсті жапсырма бет.

ISBN 9965-9964-2-3

Ұсынылып отырған оқулық үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде терінің анатомиясы, физиологиясы, тері ауруларын зерттеу және емдеу әдістері, сондай-ақ мейіркеш үрдісінің негіздері берілген. Екінші бөлімде тері аурулары қарастырылған. Соңғы бөлімде венерология аурулары және жыныстық қатынас арқылы жұғатын аурулардың таралуы, клиникалық көрінісі, дерт анықтамасы және емдеу, алдын-алу шаралары көрсетілген. Түрлі-түсті суреттермен безендіріліп, кітап соңында қажетті терминдердің орысша-қазақша-латынша сөздігі, әр бөлімнің соңында тест сұрақтары берілген. Окулык. Денсаулық сактау департаменті бекіткен бағдарлама бойынша жазылған. Медициналық колледждердің студенттеріне арналған.

 

2008ж

13

«Емдеу ісі», «Медбикелік іс» мамандықтарына арналған студенттердің семинар сабақтарына өзіндік жұмыс орындауға арналған оқу әдістемелік құрал.

Құрастырғандар:Ж.С. Тулеубаева К. М. Мухпшрхан. - Қарағанды:РИО ИГІК ПР, 2014-656em

ISBN 978-601- 7457-25-9

Бұл оқу әдістемелік құрал медицина колледжінің студенттеріне биология пәнінен Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі № 530 19.11.2009 жыл бекітілген бағдарлама негізінде құрастырылған.

Оқу бағдарламасына негізіне сәйкестеліп жазылған жинақта тапсырмалардың бірнеше түрі ұсынылған:кестелер,сызба-нұсқа,тест тапсырмалары,суреттермен жұмыс,глоссари осы берілген тапсырмалар студенттердің білімін, ой-өрісін кеңейтуге көмектеседі.Студенттердің өздерінің оқудағы білік дағдыларын даму динамикасын қадағалайды.

 

2014ж

14

Рецензенттер: Кайрбаева Ж.Х., «Өрлеу» БАҰО АҚФ Қараганды облысы бойынша ПК БАИ тренері

Мұхтархан К. АҚ «Астана Медицина Университеті» Радиобиология институтының магистранты Ибраева Б.С. Қараганды медицина колледжінің биология пәнінің жогары санатты оқытушысьі

Құрастырған: Жумабаева Б.М

Бұл оқу әдістемелік құрал «Медбикелік іс» мамандығы «Медициналық биология және генетика» пәні бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі № 492 бұйрық 28.08.2013 құрастырылған білім стандартына негізделіп құрастырылған. Оқу әдістемелік құралда блокты модульді технология негізінде кұрастырылған «Молекулалық жалпы және медициналық генетика негіздері» тарауы бойынша теориялық және машықтану сабақтарында қолданылатын оқу әдістемелік материалдар, генетикалық жағдаятты есептер, білім бақылау тапсырмалары енгізілген. Оқу әдістемелік құрал медицина колледжі биология пәнінің оқытушыларына және студенттеріне қолдануға ұсынылады.

 

 

15

«Емдеу ісі», «Мейірбике ісі» мамандықтарына арналған «Биология» пәнінен І-семестрге дайындалған өзіндік жұмыс тапсырмалары.

 

 

 

 

 

2013ж

16

Аталмыш  анықтамалық  жүктілік  пе бала туудың  негізгі  кезеңдерін қысқа әрі нұсқа баяндап, сондай-ақ  гестоз бен қансырау кезінде көрсетілетін жедел көмекті көрсетуді түсіндіреді.  Тәжірибелік машықтар мен ДӘС нұсқаулықтарының негізінде  құрылған. 

 Орта буынның медициналық қызметкерлеріне арналған анықтамалық  (ыңғайлы формат-қалталық)  Қарағанды қаласының медицина колледжімен шығарылған.

     Колледждің  клиникалық пән  оқытушыларымен  түзетулер енгізіліп дайындалды. 

 

 

 

 

 

17

 

Педиатриядағы мейірбике ісі: Оқу құралы/ Жинақтап баспаға дайындаған С.А.Кнашина, А.А.Блялова - Қарағанды, 2014. - 436 6.

ISBN 978-601-204-204-7

Оқу құралында балалар ағзасының анатомия-физиологиялық ерекшеліктері, сау баланың күтімі және тамақтануы, балаларда жиі кездесетін аурулардың белгілері, ем, алдын алу қағидалары, сонымен қатар мейірбике үрдісінің негізгі сатылары қарастырылған.

Оқу құралы медицина колледжінде білім алушыларға «Педиатриядағы мейірбике ісі» пәнінен дайындалуға арналған.

 

2014ж

18

Кәсіби орыс тілінен  «Емдеу ісі», «Медбике ісі»  мамандықтарына   арналған  «Күрделі сөйлем синтаксисі»  бөлімі бойынша  мәтіндер мен тапсырмалар жинағы.

Құрастырған: Мухамеджанова А.С., Қарағанды қаласының медицина колледжінің,  тіл дайындығы ЦӘК оқытушысы

Оқу құралы  орыс тілінің типтік бағдарламасына (Астана – 2010ж.)  сәйкес  құрылған және  негізгі жалпы білім беру  базасындағы студенттерге арналған.

Мақсаты: «Кәсіби орыс тілі  пәні бойынша  студенттерге қойылған  мемлекеттік талаптарды деңгейін жүзеге асыру. 

 

2013ж

 

Барлық сұрақтар бойынша 100019, Қарағанды қ., Чкалов көшесі 9 үйге хабарласуға болады. 

Тел. 41-45-32 (қабылдау бөлмесі)